Diğer

Hangisi Evliya Çelebinin fethine katıldığı kalelerden biri değildir?

97görüntüleme

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasının 7 Eylül Salı günü yayınlanan bölümünde sorulan sorunun cevabı izleyiciler tarafından merak edildi. Bir çok izleyici Kim Milyoner olmak ister sorusunun cevabını internette araştırdı. Kandiye fethedildikten sonra Mora yarımadasına geçip oradan Yunanistan’ın batı kıyılarını takip ederek Arnavutluk’a geçer ve oradan da Tekirdağ üzerinden İstanbul’a döner. Kandiye fetihnamesini de kendisinin kaleme aldığını yazar.

1645 yılında Deli Hüseyin Paşa ile Girit’e gidip Hanya fethine katılır. 1648 yılında Şam’a gitmek üzere İstanbul’dan yola çıkmasıyla başlar. Çini kenti İznik üzerinden Eskişehir, Seyyid Battal Gazi hikayesi, Akşehir’de Nasreddin Hoca ziyareti, ardından Konya gezisi gerçekleşir. Selçukluların büyük başkenti Konya bu ciltte anlatılmaktadır.

Soru: Hangisi Evliya Çelebinin fethine katıldığı kalelerden biri değildir?

A: Hanya

B: Konya

C: Gönye

D: Kandiye

CEVAP: Doğru Cevap C şıkkı Gönye.

Bir cevap yazın